ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑ….

Η αγάπη μας για τη μάνα γη και η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε απέναντι στα δώρα που μας προσφέρει μας έδωσε την ώθηση να πάρουμε την απόφαση τον Οκτώβριο του 2016 να δημιουργήσουμε τον δικό μας συνεταιρισμό που στόχο θα έχει την παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων μας στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Έδρα του συνεταιρισμού μας θα είναι η περιοχή της Μελιβοίας. Κάπου εκεί στους πρόποδες του επιβλητικού Κισσάβου συλλέγονται τα προϊόντα μας τα οποία είναι τα μήλα, τα κεράσια και τα κάστανα.

Προϊόντα ελεγμένα και πιστοποιημένα καθώς καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες υγειονομικές ανάγκες με ποιότητα τόσο υψηλή που θα καλύψει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Θέλουμε ως αγροτικός συνεταιρισμός να γράψουμε τη δική μας ιστορία στον χώρο των αγροτικών προϊόντων και να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας στους νεότερους

Η ΑΘΑΝΑΤΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ & ΣΚΟΠΟΣ

Βασικό εγχείρημα του συνεταιρισμού είναι να τιμηθούν τα προϊόντα μας με τη διάκριση της “Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης” και της “Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης”. Διακρίσεις που θα πιστοποιούν ότι τα προϊόντα μας είναι υψηλών προδιαγραφών.

Αναλυτικότερα

Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα προϊόντα μας παράγονται με το Σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Είναι μια εναλλακτική της συμβατικής παραγωγής, φιλική προς το περιβάλλον, καθώς ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων.

Εμείς, ως παραγωγοί είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρούμε αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζουμε,  με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος όντας συνειδητοποιημένοι παραγωγοί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο