``ΕΥ ΜΕΛΙΒΟΙΝ``

Our company

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  • ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  • ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
  • ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  • ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελιβοίας

ΜΗΛΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Sign up for our fresh news

Sign up for newsletter

acmelivias-img-ft01
acmelivias-img-ft03