Οργάνωση
Παραγωγών (Ο.Π.)

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΩΝ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ “Η ΑΘΑΝΑΤΗ” αναγνωρίστηκε το 2018 με αριθμό αναγνώρισης 6514-13/7/2018 για τα προϊόντα κάστανα, κεράσια και μήλα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο